Medlemsskap

Lunds Akademiska Officerssällskap är ett öppet sällskap där alla kan bli medlemmar. Sällskapet har en huvudförening och en stödförening. För medlemskap i huvudföreningen skall du studera vid Lunds Universitet/LTH, vara svensk medborgare och som varit anställd i Försvarsmakten i ledande befattning eller motsvarande.

Stödföreningen är öppen för dig som inte studerar, läser vid annat universitet/högskola, inte varit anställd i Försvarsmakten i ledande befattning eller motsvarande.

eller har utländskt medborgarskap. Skillnaden är historisk och vid våra sammankomster görs ingen skillnad. Vi är två föreningar – men ett akademiskt officerssällskap.

För att ansöka om medlemskap så skicka ett mail till info@laoslund.se med följande information:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Födelsedatum

Alternativt kom förbi mässen vid något föredrag och grabba tag i någon från styrelsen.

 

 
Huvudföreningen 53 76 46-2 (Medlemsavgift 100:- / år)
Stödföreningen 53 33 63-8 (Medlemsavgift 200:- / år och för studerande 100:-/år)

Viktigast är dock att komma upp till gemenskapen på mässen, lyssna på intressanta föredrag och sitta med när mässen serverar en vällagad middag.

Har du frågor eller vill göra en adressändring maila oss på info@laoslund.se

 

Väl mött på mässen